FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Andrea Kamenská

So sídlom Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2833/10, 984 01 Lučenec, Slovensko

IČO: 52088774

DIČ: 1081368948

Bankové spojenie - Tatra banka: SK95 1100 0000 0029 4606 3976